dijous, 19 d’abril de 2012

Los trucos del lenguaje

personificación:La personificación es una figura del lenguaje que asigna cualidades humanas a objetos, animales o ideas.  Ejemplo:En un sangriento trabajo que se hubiesen planteado"    


 interrogación retórica:En el llenguatge literari les paraules són un fi en si mateixes, l'autor selecciona el llenguatge per enriquir la capacitat lèxica d'una llengua.          
enumeración:Repeticion intencionada de una misma palabra o frase en una seri.
imagen: En una societat dominada pel món de la imatge des dels més diversos suports tecnològics, els signes de comunicació escrita es van transformant en instruments de comunicació gràfica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada